ویزیت در درمانگاه

با تعیین وقت قبلی

 شریعتی , ضلع جنوبی غربی
خیابان میر مطهری, پل سید خندان

پلاک۶۸ -طبقه دوم

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

تیسا دارو

خرسندیم که شما راه ارتباط با ما را انتخاب نمودید .
با کمال میل منتظر انتقادات و پیشنهادات و درخواستهای
برای مسیری بهتر در راه خدمات و تولید هستیم .

ارتباط با ما

تلفن: ٠٢١٨٨١٧٧١٢٩
٠٩٩٠٣٣٠۵۵٠۶-٠٩٠٢١٣٨٣٢٣٢
ایمیل: [email protected]

پاسخگو در
تمام وقت

خیابان شریعتی ضلع جنوب
غربی پل سید خندان
خیابان میر مطهری پلاک ۶٨

کدپستی :
١۵۵۵٨٣۴۴١١