ویزیت در درمانگاه

با تعیین وقت قبلی

 شریعتی , ضلع جنوبی غربی
خیابان میر مطهری, پل سید خندان

پلاک۶۸ -طبقه دوم

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

  تیسا دارو

  خرسندیم که شما راه ارتباط با ما را انتخاب نمودید .
  با کمال میل منتظر انتقادات و پیشنهادات و درخواستهای
  برای مسیری بهتر در راه خدمات و تولید هستیم .

  ارتباط با ما

  تلفن: ٠٢١٨٨١٧٧١٢٩
  ٠٩٩٠٣٣٠۵۵٠۶-٠٩٠٢١٣٨٣٢٣٢
  ایمیل: [email protected]

  پاسخگو در
  تمام وقت

  خیابان شریعتی ضلع جنوب
  غربی پل سید خندان
  خیابان میر مطهری پلاک ۶٨

  کدپستی :
  ١۵۵۵٨٣۴۴١١